Cam Lâm: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 1.500 tỷ đồng

Tháng 2, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Cam Lâm đạt hơn 543 tỷ đồng, luỹ kế 2 tháng đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế ngoài nhà nước đạt hơn 1.145 tỷ đồng, kinh tế cá thể 29,7 tỷ đồng, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hơn 229 tỷ đồng.

Lĩnh vực nông nghiệp, diện tích gieo trồng cây hàng năm 1.642ha, giảm 0,2% so với cùng kỳ. Diện tích lúa vụ đông xuân đã gieo trồng đạt 1.430ha. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện ổn định với 579.800 con gia cầm, 340 con trâu, 7.750 con bò, 82.820 con heo. Sản lượng thủy sản trong tháng 2 đạt 312 tấn, trong đó khai thác 229 tấn, nuôi trồng 83 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ…

Nguồn : https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/202003/cam-lam-gia-tri-san-xuat-cong-nghiep-dat-gan-1500-ty-dong-8153039/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *